Zranenie spôsobené kancom počas spoločnej poľovačky, Prešov