Brlohárske skúšky, Nižná Hutka, I.c/I.c, - 2.miesto na súťaži